מדוע לבנות את מה שכבר נבנה?

תבניות נבנה מראש של Amazon CloudFormation מוכנות להריץ את כל מחסנית היישומים שלך!

Subscribe Thanks
Thanks for your subscription!


Hardened Tomcat

 Our Hardened Tomcat baseline provides a highly available application stack that can scale horizontally or vertically to provide the horsepower your application needs.

מספק יתירות מחוץ לתיבה על פני מספר אזורי AZ.

ניתן להתאמה אישית לצרכים המדויקים של היישום שלך.

ובנוי כדי לעבור את כל קווי ה- STIG!

Available in Marketplace today.

Odoo text and image block
Odoo image and text block

Oracle* Fusion Middleware

 With our Fusion Middleware stack, you can run any Oracle application without spending a single hour deploying and configuring your infrastructure.

From top to bottom, our template gives you a ready-to-run stack that will meet your security guidelines.

* We are not an Oracle reseller. You are responsible for providing Oracle Middleware software and licenses.

יישומים אחרים זמינים

 Need to run a Jive instance quickly?  Planning to use Relativity to manage your eDiscovery on a budget? Have a burning need for securely hosted SailPoint?

We can help (but not quite yet).

Contact Us for more information.

Odoo text and image block